Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Członkowie oddziału terenowego PZK nr 26 w Toruniu – galeria foto

SP2BLB

SP2GCJ

SP2GWZ

SP2IAW

SP2ILQ

SP2JEB

SP2JEL

SP2MKZ


SP2MSL i SQ2MSL

SP2NJI

SP2OFF

SP2OFP

SP2UKQ