Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Regulamin Dyplomu Jubileuszowego 60 lat Bydgoskiego Oddziału PZK

Wstęp

Warunki uzyskania: Nagród , Pucharów , Dyplomów Punktacja dyplomowa Pozostałe informacje SP2GTJ