Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
członkowie oddziału terenowego PZK nr 26 w Toruniu – inne znaki

HF1VD = SP1GZT – okolicznościowy "Victory Day"
SN2M = SP2XF – znak kontestowy
SO2D = SP2IKP – znak kontestowy
SO2E = SQ2KLZ – znak kontestowy
SO2Q = SP2YUV – znak kontestowy
SP1EFU = SP2EFU
SP2FH = SP2NJI
SP2FKE = SP2UV
SP2ILQ = SN2NN – znak kontestowy
SQ2HCU = SQ2HC
SP3JVT = SP2JVT
SP2OFK = SP2SV
SP7GH =SP5GH
SQ2CFJ, SP2CLX = SP2S
SQ2BNV = SP2XF
SQ2HNB = SP2WLB
SQ2CFJ = SP2CLX
DL/SP2SWA = SP2SWA
SP2-26345 = SP2FKE
SP2-26349 = SQ2AF
SP2-26355 = SP2OMI
SP2 49 006 = SP2 26 364
SP2 26 367 = SQ2KLZ
SP2 26 359 = SQ2OMK

[kwiecień.2014] sp2uv