Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
kluby działające na terenie oddziału terenowego PZK nr 26

SP2KFL Klub Krótkofalowców przy ZP LOK we Włocławku  strona klubowa
SP2KFU Klub Krótkofalowców przy Domu Kultury w Gołubiu-Dobrzyniu
SP2KJF Klub Łączności LOK w Brodnicy – facebook
SP2KJH Klub Łączności LOK w Grudziądzu
SP2KRS Grudziądzki Klub Krótkofalowców  strona klubowa
SP2PMK Toruński Klub Krótkofalowców
SP2PTU Klub Zarządu Oddziału PZK w Toruniu
SP2-26-374 Klub PZK "MERIDIAN" we Włocławku ex SP2PWL
SP2PWO Klub Krótkofalowców przy WDK w Wąbrzeźnie
SP2YAP Klub Fundacji Copernicus Project w Złej Wsi Wielkiej
SP2YMX Rodzinny Klub Krótkofalowców "METEOR"
SP2YOF Klub Krótkofalowców przy Włocławskim Stowarzyszeniu
SP2YUV Klub Kujawskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców
SP2ZBS Harcerski Klub Krótkofalowców "R –15" w Silnie
SP2ZDX Harcerski Klub Łączności Radiowej we Włocławku
SP2ZDZ Klub Łączności Hufca ZHP Brodnica