Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Wykaz przemienników FM zainstalowanych na terenie O.T. 26

Przemienniki na terenie OT 26
QTH Znak Tx Rx Uwagi
Toruń SR2K Tx: 145,7125 Rx: 145,1125 FM, Ton: 88,5 Hz
Toruń SR2T Tx: 145,7750 Rx: 145,1750 FM, nośna
Toruń SR2TO Tx: 438,7750 Rx: 431,1750 FM,Echo-link; Ton: 88,5 Hz
Grudziądz SR2GR Tx: 439,2000 Rx: 431,6000 FM, Echo-link; nośna
Włocławek SR2UVO Tx: 438,9625 Rx: 431,3625 DSTAR, nośna
Włocławek SR2WL Tx: 439,0250 Rx: 431,1250 FM, Ton: 82,5 Hz
Włocławek SR2W Tx: 145,7355 Rx: 145,1375 FM, Ton: 82,5 Hz