Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

Przemienniki Dyplomy SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Informacje składkowe

Toruński Oddział PZK OT-26 dysponuje rachunkiem bankowym w BGŻ BNP PARIBAS.
Nazwa banku i adres: BGŻ BNP PARIBAS SA, Oddział w Bydgoszczy,
ul.Gdańska 16, 85-006 Bydgoszcz
Nr rachunku: 38 2030 0045 1110 0000 0410 8050
Przy wpłatach składek proszę podać: imię i nazwisko, znak i okres, za jaki dokonywana jest wpłata.
Wysokość składek w OT-26 za rok 2017
- składka wpisowa - 10,- zł
- składka dla członka nadzwyczajnego (SWL) - 40,- zł (20,- zł za I półrocze)
- składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia - 80,- zł (40,- zł za I półrocze)
- składka dla członka zwyczajnego - 110,- zł (55,- zł za I półrocze)
- składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat - 40,- zł (20,- zł za I półrocze)
- składka dla członka wspomagającego - 10,- zł
- składka dla klubów zarejestrowanych w Oddziale PZK - 0,- zł
W podanych kwotach zawarte są składki oddziałowe.
Termin wpłat: wg regulaminu składkowego