Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
Informacje składkowe

Toruński Oddział PZK OT-26 dysponuje rachunkiem bankowym w
mBank S.A. w Warszawie, przy ul. Prostej 68
Nr rachunku: 44 1140 1010 0000 3533 4800 1016
Przy wpłatach składek proszę podać: imię i nazwisko, znak i okres, za jaki dokonywana jest wpłata.

Wysokość składek w OT-26 za rok 2018
- składka wpisowa: 0,- zł
- składka dla członka nadzwyczajnego (SWL): 50,- zł (25,- zł za I półrocze)
- składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia:110,- zł (55,- zł za I półrocze)
- składka dla członka zwyczajnego: 140,- zł (70,- zł za I półrocze)
- składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat: 50,- zł (25,- zł za I półrocze)
- składka dla członka wspomagającego: 20,- zł
- składka dla klubów zarejestrowanych w Oddziale PZK: 0,- zł
W podanych kwotach zawarte są składki oddziałowe.

Regulaminowy termin opłacania składek za I-sze półrocze 2018 lub cały 2018 rok do: 14.01.2018 r.

Skarbnik OT 26 - Waldemar Pawłowski SP2EUI

W celu przekazania 1/100 podatku z PIT, należy w odpowiednie rubryki wpisać KRS PZK i nazwę oddziału. W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

PIT 28:
poz. 134 KRS: 0000088401
poz. 135 kwota
poz. 136 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 137 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
PIT 36:
poz. 325 KRS: 0000088401
poz. 326 kwota
poz. 327 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 328 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
PIT 36L:
poz. 95 KRS: 0000088401
poz. 96 kwota
poz. 97 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 98 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
PIT 37:
poz. 137 KRS: 0000088401
poz. 138 kwota
poz. 139 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 139 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
PIT 38:
poz. 52 KRS: 0000088401
poz. 53 kwota
poz. 54 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 55 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
PIT 39:
poz. 48 KRS: 0000088401
poz. 49 kwota
poz. 50 Oddział w Toruniu OT-26
poz. 51 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy.

Z podziękowaniami za fundusze przekazane w ubiegłym roku i prośbą o wsparcie w roku bieżącym