Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
segregowanie i wypełnianie kart QSL

Karty do odbiorców zagranicznych
układamy kolejno prefiksami krajów docelowych rozpoczynając od 1 - 9 dalej A - Z. Tu proszę zwrócić uwagę na kraje, które używają różnych prefiksów - należy układać je razem. Dla przykładu Anglia to 2E, G, M - karty należy ułożyć razem jak dla prefiksu G.Karty do USA należy, przy zachowaniu powyższej reguły, dodatkowo ułożyć okręgami wywoławczymi od 0 do 9.
Aby ułatwić sobie segregowanie kart do odbiorców zagranicznych pobierz listę zagranicznych biur QSL.
jako tekst Word'a      lub plik pdf

Karty do odbiorców z Polski
układamy koniecznie okręgami wywoławczymi poczynając od 1 do 9. Nie segregujemy kart według numerów oddziałów! Numer OT zaznaczamy tylko jako informacja dodatkowa w pozycji "via …".

Wykaza okręgów oraz przypisanych do nich oddziałów terenowych PZK:
SP1 - OT14, OT22
SP2 - OT4, OT9, OT16, OT26
SP3 - OT08, OT23, OT27, OT32
SP4 - OT17, OT21, OT30
SP5 - OT25, OT37,OT73
SP6 - OT1, OT11, OT13
SP7 - OT3, OT15, OT24, OT33, OT51
SP8 - OT5, OT18, OT20, OT35
SP9 - OT6, OT10, OT12, OT28, OT29, OT31, OT50

Jeżeli karty QSL nie wypisujemy ręcznie tylko stosujemy nadruk laserowy lub używamy naklejek samoprzylepnych karta powinna być opatrzona pieczątką "QSO VERIFIED BY …" oraz naszym własnoręcznym podpisem. Jest to wymóg stawiany przez wielu wydawców dyplomów,oraz prowadzących wszelkiego rodzaju współzawodnictwa i tabele osiągnięć, w przeciwnym wypadku, może się okazać, że nasza karta QSL nie będzie mogła zostać przez naszego korespondenta lub stację nasłuchową wykorzystana podczas takiego zgłoszenia.

Zanim wyślemy kartę, aby uniknąć zwrotów, należy sprawdzić, czy adresat lub klub są obsługiwani przez biuro QSL. Dokonujemy tego albo sprawdzając na jednej z poniższych list:
sprawdź nadawcę
sprawdź klub
albo przy pomocy programu komputerowego SP7DQR.
pobież program