Polski Związek Krótkofalowców

Oddział Terenowy nr 26 w Toruniu

 Przemienniki  Dyplomy  lokalny SDR
czas na świecie
Created by sp2ilq
członkowie oddziału terenowego PZK nr 26 w Toruniu – zarząd

Zarząd oddziału terenowego PZK nr 26 w Toruniu

Odziałowa Komisja Rewizyjna:

Obowiązki QSL Managera w dalszym ciągu pełni Mariusz SQ2BNM